AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PRÍPRAVE 18. ZASADNUTIA MVK

Predbežný program 18. zasadnutia MVK v dňoch 26. - 29. apríla 2017

Registračný formulár

V dňoch 27.-28. apríla  2017  sa v Moskve v priestoroch Hotela Prezident (adresa: Гостиница "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ",  Москва, улица Большая Якиманка, 24) uskutoční  18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou  (ďalej len 18.MVK).

Predbežne je plánované, že počas 18. MVK budú zasadať tieto pracovné a expertné skupiny:

PRACOVNÉ SKUPINY:
  1. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti cestovného ruchu
  2. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti priemyslu
  3. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva
  4. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky (expertná úroveň)
  5. Pracovná  skupina pre  spoluprácu v oblasti vedy a školstva (expertná úroveň)
  6. Pracovná skupina pre vojensko-technickú spoluprácu (úroveň zatiaľ nie je špecifikovaná)
  7. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti energetiky (expertná úroveň)
 
EXPERTNÉ SKUPINY:
  1. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti dopravy
  2. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva
  3. Expertná skupina pre spoluprácu vo finančnej sfére a bankovníctve (MIB)
Výstupy všetkých pracovných a expertných skupín budú zapracované do záverečného protokolu 18.MVK.

Záujemcovia o účasť na podujatí majú možnosť aktívne sa zapojiť do jeho programu v prípade, že majú v súčasnosti rozpracovaný konkrétny projekt s ruským partnerom a považujú za vhodné, aby bol takýto projekt podporený aj zo strany štátnej správy.  Pre prihlásenie vašich projektov do 18.MVK prosíme použite REGISTRAČNÝ FORMULÁR uvedený hore.  
 
Vzhľadom na blížiaci sa termín a potrebu spracovať informácie v spolupráci s ruskými partnermi prosím zasielajte úplne vyplnený formulár v ruskom jazyku v termíne do 17. apríla 2017 na adresu kancelaria@srpr.sk.  Pracovných a expertných skupín sa zúčastnia len slovenskí  a ruskí partneri prizvaní k aktívnej účasti na základe vyhodnotených registračných formulárov.

SLOVENSKO-RUSKÁ podnikateľská rada (SRPR) spoločne s ruskou Podnikateľskou radou pre spoluprácu so Slovenskom (PRSS) a v spolupráci s agentúrou SARIO zároveň organizuje v rámci 18. MVK Podnikateľské fórum SR a RF formou rozšíreného zasadnutia oboch podnikateľských rád. Podnikateľské  fórum bude otvorené pre všetkých záujemcov z radov podnikateľov. Pracovným jazykom bude ruský jazyk. Pre aktívnu účasť formou vystúpenia alebo prezentácie vašej spoločnosti na tejto časti podujatia prosím kontaktujte zástupcov SRPR na mob.: +7 (916) 026-15-15, 0911 111 374 alebo na mail.:
kancelaria@srpr.sk
v termíne do 12.apríla 2017.

Akákoľvek zmena v súvislosti s 18. zasadnutím MVK je vyhradená. 
O bližších informáciach a zmenách programu podujatia vás budeme priebežne informovať prostredníctvom emailov a web stránok.