PREZENTÁCIA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, INVESTIČNÉHO PROSTREDIA A PERSPEKTÍVNYCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV ČELJABINSKEJ OBLASTI (RF)

Člen SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady agentúra SARIO  a Obchodné zastupiteľstvo RF v SR pripravuje dňa 13.apríla 2017 od 10:00 hod stretnutie na tému Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Čeljabinskej oblasti (RF).
Podrobnejšie informácie o programe podujatia a možnosti registrácie účasti nájdete na stránke http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-z-celjabinskej-oblasti-ruska-federacia