Členstvo

Členom SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, obec, mesto, prípadne zväz alebo komora, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na rozvoji slovensko-ruských aktivít v oblasti podnikania, vzdelávania, kultúry, umenia a športu. Svoj záujem o členstvo v SRPR potvrdí záujemca vyplnením žiadosti. O schválení žiadosti a prijatí nového člena združenia SRPR rozhoduje Predsedníctvo SRPR na pravidelných stretnutiach.

TYP ČLENSTVA / ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK SRPR PRE ROK 2017

Pozorovateľ

750 €

Pridružený člen

1.500 €

Riadny člen

2.500 €

Partner

5.000 €

Kolektívny člen

bez poplatku

Čestný člen

bez poplatku

  

Pre bližšie informácie o typoch členstva, právach a povinnostiach členov, nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.

SLOVENSKO-RUSKÁ podnikateľská rada poskytuje svoje služby svojim členom medzi ktorých sa zaradili aj tieto významné organizácie:

 

Klub členov SRPR dopĺňajú piati čestní členovia, ktorí patria medzi významých vládnych predstaviteľov.


Prevádzková činnosť SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady je financovaná predovšetkým príjmami z:

  • členských poplatkov
  • dobrovoľnými príspevkami členov (napr. vo forme 2% z dane z príjmov)
  • vlastnou zárobkovou činnosťou v zmysle živnostenského oprávnenia.