17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

V dňoch 5.-6. mája 2015 sa v priestoroch účelového zariadenia hotela Bôrik uskutočnilo “17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou” (ďalej len 17.MVK) počas ktorého fyzicky zasadli:

  1. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky
  2. Pracovná skupina pre vojensko-technickú spoluprácu
  3. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva
  4. Pracovná  skupina pre  spoluprácu v oblasti vedy a školstva
  5. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti priemyslu


V rámci 17. MVK zorganizovalo SRPR spolu s Podnikateľskou radou pre spoluprácu so Slovenskom Podnikateľské fórum formou rozšíreného zasadnutia oboch podnikateľských rád. Podujatie bolo otvorené pre všetkých účastníkov 17.MVK.

Počas fóra, ktoré sa nieslo v duchu osláv 70.výročia víťazstva nad fašizmom, vystúpili významní predstavitelia zo slovenskej a ruskej podnikateľskej a politickej oblasti. Záštitu nad podujatím prezvali predsedovia medzivládnych komisií, za Slovensko podpredseda vlády  SR pre zahraničné investície Ľ. Vážny a za Ruskú federáciu minister priemyslu a obchodu RF D. Manturov. Okrem nich so svojím príspevkom vystúpili aj ďalší predstavitelia štátnej správy SR a RF ako veľvyslanci P. Priputen a A.L. Fedotov, zástupca predsedu vlády Astrachánskej oblasti a ministra priemyslu dopravy a prírodných zdrojov S. Kržanovský. Člen podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom pán A.V. Jegorov slávnostné odovzdal predsedovi SRPR dar, jedinečné dokumenty z obdobia druhej svetovej vojny, v ktorých je zaznamenaný víťazný postup vojsk 1. ukrajinského frontu v roku 1944 a činnosť slovenských partizánskych jednotiek na území Slovenska. 

S vecnými prezentáciami vystúpili predstavitelia spoločností Ruské železnice (RF), Medzinárodná investičná banka (RF), Sinara (RF), ADRIAN Group (SR), VS Consulting (SR),  Agropriemyselny holding Doroniči (RF) a ďalší.

Výsledkom Podnikateľského fóra sú odporúčania štátnym aj súkromným organizáciam zamerané na vytváranie možností pre financovanie slovensko – ruskej spolupráce, ktoré sú v súčasnej dobe jednými z kritických oblastí pri dohadovaní obchodných vzťahov.

V závere fóra sa jeho účastníci presunuli k pamätníku Slavín, aby si uctili pamiatku padlých vojakov pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Podujatie pokračovalo neformálnym posedením pre pozvaných hostí v zariadení Wine Park Elesko v Modre doprevádzané kultúrnym programom.