18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

V dňoch 27.- 28. apríla 2017 sa v Moskve v priestoroch Hotela Prezident uskutočnilo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou  (ďalej len 18.MVK).  Zasadnutiu predsedali minister priemyslu a obchodu Ruskej federácii Denis Manturov a minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga.

Počas 18.MVK zasadli:

PRACOVNÉ SKUPINY:

  1. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti cestovného ruchu
  2. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti priemyslu
  3. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva
  4. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky (expertná úroveň)
  5. Pracovná  skupina pre  spoluprácu v oblasti vedy a školstva (expertná úroveň)
  6. Pracovná skupina pre vojensko-technickú spoluprácu (úroveň zatiaľ nie je špecifikovaná)
  7. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti energetiky (expertná úroveň)

EXPERTNÉ SKUPINY:

  1. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti dopravy
  2. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva
  3. Expertná skupina pre spoluprácu vo finančnej sfére a bankovníctve (MIB)

Výstupy všetkých pracovných a expertných skupín boli zapracované do záverečného protokolu 18.MVK.

V rámci 18. zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa 27. apríla uskutočnilo Rusko-Slovenské podnikateľské fórum, ktoré bolo pripravene Podnikateľskou radou pre spoluprácu so Slovenskom a SLOVENKO-RUSKOU podnikateľskou radou.  Priprav podujatia sa zúčastnili zodpovední zástupcovia ministerstva priemyslu a obchodu RF, ministerstva hospodárstva SR, ministerstva hospodárskeho rozvoja RF, Ruského exportného centra a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).    

Podnikateľské fórum slávnostné otvorili:

Predseda Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom – S. Šmatko

Predseda SLOVENKO-RUSKEJ podnikateľskej rady – I. Ledecký

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácii v Slovenskej republike – A. Fedotov

Zástupca Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Ruskej federácii – P. Zatlkaj  

Riaditeľ odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR – R.U. Kocák

Výkonný riaditeľ úseku pre nefinančnú podporu spoločnosti Ruske exportne centrum, a.s. – Evstjuchin K. 

Počas Fóra boli prerokovane otázky vzájomnej obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Ruskom s prihliadnutím na súčasný stav spoločnosti. Zástupcovia slovenských a ruských firiem predložili nove potenciálne projekty.

S vecnými prezentáciami vystúpili zástupcovia dolu uvedených spoločností:

 

-           MATADOR Automotive Group: Realizácia projektov na území RF.

-           Anapa Wine & Golf Resort: Developerský projekt spoločnosti Eastfield a.s. na výstavbu vinárstva Raevskoe a bytového, turistického a športového komplexu.

-           MIB: Činnosť medzinárodnej investičnej banky: vznik banky, finančné nástroje a regionálne zastúpenia.

-           Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Dňa 28. apríla sa v budove hotela PREZIDENT – HOTEL uskutočnilo plenárne zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, počas ktorého boli zhrnuté výsledky zasadnutí špecializovaných pracovných skupín.

Na základe záverov 18. zasadnutia medzivládnej komisie Podnikateľské rady oboch krajín podpísali niekoľko Dohôd:

1.         Podnikateľský zámer realizácii investičného projektu lokalizácie výroby bicyklov na území Slovenska medzi SLOVENKO-RUSKOU podnikateľskou radou a  «Velomotors", s.r.o..

2.         Zámer spolupráce medzi MATADOR Automotive Group a Národnou vedecko-technologickou Univerzitou MISIS pri zaraďovaní do práce absolventov NVTU MISIS v ruských spoločnostiach Matador Group, strany taktiež majú záujem o rozšírenie spolupráce v oblasti inovačných technológii.                  

3.         Dohoda o spolupráci medzi Chirana+ a Shimco Group o výstavbe výrobnej fabriky zdravotníckych zariadení na území Ruskej federácie.

4.         Dohoda o spolupráci medzi regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou Banskej Bystrice (SR) a obchodnou a priemyselnou komorou Saratovskej oblasti (RF).

5.         Dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou ADRIAN Group a Nekomerčné partnerstvo a Národnou agentúrou pre otázky úspory všetkých druhov energií a obnoviteľným zdrojom energie  v energetickej oblasti. 

Podujatie pokračovalo neformálnym posedením pre pozvaných hostí.

Prezentácie /len pre prihlásených členov/

-              Anapa Wine & Golf

-              MIB

-              SARIO

-              Matador Group