Podnikateľské Fórum podnikateľských rád Slovenska a Ruska, Bratislava (Slovensko)

20. júna 2014 sa v priestoroch budovy bývalej Národnej Rády Slovenskej Republiky v Bratislave uskutočnilo Podnikateľské Fórum formou spoločného zasadnutia SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Ruskej podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a EZ SR Miroslava Lajčáka, ktorý podujatie slávnostne otvoril.
Členovia oboch podnikateľských rád ako aj pozvaní hostia diskutovali formou rokovaní za okrúhlymi stolmi na témy:

 1. energetika, priemysel a inovácie
 2. turizmus a zdravotníctvo
 3. doprava a logistika
 4. podnikanie a dostupnosť financovania

Podujatia sa zúčastnilo takmer dvesto zástupcov štátneho a súkromného sektora, pričom Rusko reprezentovali zástupcovia z Kalužskej, Kirovskej a Voronežskej oblasti.


Výsledkom rokovaní slovenských a ruských subjektov je potvrdenie záujmu formou odporúčaní a návrhov opatrení pre posilnenie vzájomnej spolupráce. Zároveň boli podpísané 4 dohody a memorandá o príprave spoločných projektov medzi slovenskými a ruskými spoločnosťami.

Okrem členov oboch rád sa podujatia zúčastnili aj títo významní hostia zo SR a z RF:

 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v RF - J. MIGAŠ
 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RF v SR - P.M. KUZNECOV
 • Štátny tajomník MH SR – D. PETRÍK
 • Štátny tajomník MŠVVaŠ SR - Š. CHUDOBA
 • Zástupca predsedu vlády Kirovskej oblasti (RF) – A.B. KUZNECOV
 • Minister ekonomického vývoja Kalužskej oblasti (RF) – V.I. POPOV
 • Člen zákonodarného zhromaždenia Permskej oblasti (RF) – D.S. SKRIVANOV
 • Ruské železnice (RF)
 • Medzinárodná Investičná Banka (RF)
 • Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management a.s. (SK)
 • PROFKURORT (RF)
 • Permgazenergoservis (RF)

 

Prezentácie na stiahnutie

Prezentácie sú dostupné len členom SRPR v zmysle stanov

Doprava a logistika

 • Castor Pollux_SR
 • Eyeline_RF
 • Gefco_SR
 • Minister ekonom. rozvoja Kalužskej oblasti_RF
 • SPaP_SR

Energetika, priemysel a inovácie

 • Adrian Group_SR
 • Elteco_SR
 • Euroenergy_SR
 • Eximbanka_SR
 • Eyeline_RF
 • IBS expertíza_RF
 • Permgazenergoservis_RF
 • Proma_SR
 • PromInvest_RF
 • Sario_SR
 • Sekcia ekonom. rozvoja Voronežskej oblasti_RF
 • Sireco_SR
 • SZRB_RF
 • Zákonodarné zhromaždenie Permskej oblasti_RF

Podnikanie a dostupnosť financovania

 • Agel_SR
 • Centrum architektúry_RF
 • Eximbanka_RJ
 • MIB_RF
 • MSPBanka_RF
 • Peterka Partners_SR
 • Sberbank_SR
 • SZRB AM_SR

Turizmus a zdravotníctvo

 • Agel_SR
 • Leovit_RF
 • Sacr_SR
 • Turčianske Teplice_SR

Plenárne zasadnutie

 • ASI_RF
 • Eximbanka_RF
 • MIB_RF
 • Minister ekonom. rozvoja Kalužskej oblasti_RF
 • Sario_SR
 • Sekcia ekonom.rozvoja Voronežskej oblasti_SR

 

Informačné memorandum z Podnikateľského Fóra (dostupné len prihláseným členom SRPR)