Spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Bratislava(SR)

2. decembra 2016 sa v priestoroch Erdődyho paláca v Bratislave uskutočnilo spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a ruskej Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom. Účastníkov privítali predseda SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady Igor Ledecký a novozvolený predseda Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom Sergej Ivanovič Šmatko. Podujatia sa zúčastnili takmer sedemdesiat zástupcov štátneho a súkromného sektora oboch krajín. Rusku Federáciu reprezentovali zástupcovia spoločnosti Ruske železnice, a.s., Federálnej korporácie pre podporu malého a stredného podnikania, ministerstva obchodu a priemyslu RF, ministerstva hospodárstva RF, predstavitelia Voronežskej oblastí, republiky Komi a Tatárskej republiky.
 
Zasadnutie bolo slávnostne otvorené čestnými členmi SRPR - mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Ruskej federácii Petrom Priputenom a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexejom Fedotovom. V mene ministra zahraničných veci Miroslava Lajčáka s krátkym príspevkom vystúpil štátny tajomník MZV A EZ SR pán Lukáš Parízek (čítajte viac na https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/l-parizek-otvoril-spolocne-zasadnutie-slovensko-ruskej-podnikatelskej-rady-a-podnikatelskej-rady-pre-spolupracu-so-sr?p_p_auth=pWSPziVf&_101_INSTANCE_Rp2fPY0svzsu_redirect=%2F.
 
Členovia oboch podnikateľských rád ako aj pozvaní hostia posudzovali perspektívy rozvoja malého a stredného podnikania. Počas spoločného zasadnutia boli účastníkmi odprezentované informácie o aktuálnom hospodárskom rozvoji niektorých ruských regiónov, informácie od zástupcov bankových inštitúcií s prezentáciou bankových produktov, ktorí sú využiteľne pri realizácii projektov medzi SK a RF a zástupcov regiónov RF s prezentáciou  infraštruktúry priemyselných parkov a clusterov.
 
Okrem členov oboch rád sa podujatia zúčastnili aj významní hostia zo SR a z RF:

  • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v RF – P.PRIPUTEN
  • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RF v SR – A.L. FEDOTOV
  • Štátny tajomník MHV a EZ SR – L. PARÍZEK
  • Generálny riaditeľ Korporácie rozvoja malých a stredných podnikov A.A.BRAVERMAN
  • Zástupca generálneho riaditeľa Korporácie rozvoja malých a stredných podnikov M.G.ĽUBOMUDROV
  • Poradca ministra priemyslu a obchodu RF – V.V.SEMIONOV
  • Zástupca predsedu vlády Voronežskej oblasti (RF) – E.A. FADDEEVA
  • Viceprezident Ruské železnice, a.s. – S.M.BABAJEV
  • Generálny zástupca RŽD v SR - V.I. BELJAKOV
  • Zástupca republiky Komi pri Prezidente RF – G.N.SARIŚVILI

 
 
Prehľad prezentácií (dostupné registrovaným členom)