Spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady a Podnikateľskej rady pre spoluprácu so Slovenskom, Moskva (Rusko)

Dňa 8.12.2015 sa v Moskve v priestoroch Kultúrneho centra pri Slovenskom dome uskutočnilo rozšírené spoločné zasadnutie podnikateľských rád Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Úvodným slovom podporili podujatie minister hospodárstva a predseda slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou V. Hudák, veľvyslanec SR v RF  P. Priputen ktorí zvýraznili význam podnikateľských rád pri vytváraní a podpore slovensko-ruských vzťahov. Ich úvodné slová boli doplnené krátkym zhodnotením práce oboch podnikateľských rád v roku 2015 a prehľadom najvýznamnejších projektov, ktoré v súčasnosti rady koordinujú a plánujú rozvíjať v budúcnosti. Otváraciu časť zavŕšil víceprezident Obchodno-priemyselnej komory RF V.V. Semenov.

Počas zasadnutia ďalej odzneli príhovory a prezentácie významných predstaviteľov federálnych ale aj regionálnych štátnych organizácii ako aj slovenských a ruských firiem, ktoré mali možnosť odprezentovať svoju činnosť a aktuálne projekty. Počas podujatia bol predstavený aj nový člen SRPR, spoločnosť BAT Engineering a.s., člen skupiny VITKOVICE MACHINERI GROUP.

Po oficiálnom programe mali zúčastnení možnosť rozšíriť svoje kontakty osobnými neformálnymi stretnutiami. Zástupcovia SRPR zároveň zorganizovali sériu obchodných stretnutí s konkrétnymi ruskými predstaviteľmi za účelom prediskutovania možností rozvoja nových investičných zámerov a spoločných podnikov za účasti slovenských firiem.