Príležitosti

V tejto sekcií zverejňujeme informácie zamerané na vyhľadávanie obchodných partnerov a príležitostí v SR a RF.

Za účelom zverejnenia vašich ponúk a dopytov nás kontaktujte na prilezitosti@srpr.sk.

9

MONITOROVACIE ZARIADENIA | 19.06.2015

Ruská spoločnosť zameraná na vývoj a predaj zariadení na zber štatistických údajov z obchodných centier: návštevnosť, zisk a konverzia (pomer návštevník/kupujúci) hľadá potenciálnych slovenských odberateľov a obchodných partnerov.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

8

SROJÁRENSTVO | 05.06.2015

Ruská strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu strojných zariadení: lisov a lisovacích foriem všetkých typov vrátané príslušenstva k uvedeným zariadeniam hľadá potenciálnych slovenských odberateľov a obchodných partnerov.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

7

STAVEBNÍCTVO | 05.06.2015

Skupina ruských firiem patriaca medzi najväčších výrobcov a predajcov stavebného tabuľového debnenia a drevených nosníkov na území Ruskej federácie a SNŠ hľadá predajcov, stavebné spoločnosti a obchodných partnerov v SR.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

6

CHEMICKÝ PRIEMYSEL | 27.05.2015

Manažment priemyselného parku “ChemPark Tagil” nachádzajúceho sa v Sverdlovskej oblasti v Ruskej federácii ponúka aktívnu spoluprácu pri implementácii rôznych investičných projektov pre investorov zo Slovenska. Nosným priemyslom tohto kompletne vybudovaného priemyselného parku je chemický priemysel, ktorý predstavuje najvýznamnejšia spoločnosť nachádzajúca sa v ChemParku Tagil, firma JSC Uralchimplast.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

5

POTRAVINÁRSTVO | 21.05.2015

Ruské spoločnosti hľadajú pozemky alebo existujúce výrobne prevádzky  pre realizáciu projektov v oblasti výroby potravinárskych produktov. Zároveň hľadajú potenciálnych dodávateľov vstupných surovín, obalovej techniky a pre výstavbu výrobných prevádzok v SR.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

4

POTRAVINÁRSTVO | 21.05.2015

Ruské spoločnosti hľadajú partnerov v oblasti importu, výroby a distribúcie hnojív pre poľnohospodárske účely pre ich ďalšie spracovanie a následný marketing a predaj na trhoch SR a krajín EU. 

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

3

PRIEMYSEL | 20.04.2015

Ruská spoločnosť ponúka potenciálnym slovenským partnerom eloxované hliníkové profily pre architektonické, interiérové a priemyselne aplikácie. Spoločnosť zabezpečuje aj špeciálnu zákazkovú výrobu hliníkových profilov podľa výkresov zákazníka. Dodaia doba pre ich výrobky je 21-30 dní.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

2

ENERGETIKA | 04.03.2015

 Ruská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti vyspelých energetických technológií, ponúka nový, úspornejší, bezpečnejší a flexibilnejšie využiteľný systém generátorov elektrického prúdu. Aplikácia najnovších technických riešení pri výstavbe generátorov elektrickej energie umožňuje  vyrobiť ľahké a veľmi kompaktné vysoko výkonné generátory s vyššiou produktivitou, spoľahlivosťou a nižšou cenou ako súčasné systémy. Aplikácia týchto technologických riešení je vhodná všade tam,  kde sú v súčasnosti používané generátory energie (doprava, automobilový priemysel, výroba energie elektrickej vrátane veternej energie a ďalších čistých alternatívnych zdrojov energie, stavebníctve, domácich spotrebičoch, priemyselných závodoch, farmách a pod.). Spoločnosť ponúka spoluprácu pri rozvoji výrobných a technologických procesov a spojených služieb technického a vedeckého charakteru.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.

1

ENERGETIKA | 04.03.2015

Ruská spoločnosť ponúka potenciálnym slovenským partnerom svetlé ropné produkty - motorovú naftu (letného a zimného druhu) v objeme 10 000 ton mesačne, doprava železničnými vagónmy (cisterny) podľa požiadavky objednávateľa.

Pre viac informácií kontaktujte: prilezitosti@srpr.sk.